အေတြးမွတ္စု (၂၉)  

Posted by Admin in ,


ပထမ. . . သူတို႔ 
သမၼတႀကီးကို မေကာင္းေရးတယ္။ 
က်ဳပ္ . . ဘာမွ တုန္႔ျပန္ေရးသားတာ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ က်ဳပ္က သမၼတမွ. . . . မဟုတ္တာ။

 ေနာက္ေတာ့. . . သူတို႔ 
ကာခ်ဳပ္ကို မထိတထိေရးတယ္။ 
က်ဳပ္. . . .ဘာမွ တုန္႔ျပန္ေရးသားတာ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ က်ဳပ္က ကာခ်ဳပ္မွ . . . မဟုတ္တာ။ 

အဲဒီေနာက္. . . . သူတို႔ 
လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြကို ရႈံ႕ခ်ေရးတယ္။ 
က်ဳပ္. . . .ဘာမွ တုန္႔ျပန္ေရးသားတာ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ 
က်ဳပ္က တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္မွ . . . မဟုတ္တာ။ 

 ေနာက္ေတာ့. . . . . 
က်ဳပ္ကို... စြပ္စြဲေရးၾကၿပီ. . . .။ 
က်ဳပ္အတြက္. . . . တုန္႔ျပန္ေရးသားေပးမယ့္လူ....
တစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့ပါလား။ ။ 

------------xxxxx-----------

  1.  သူတို႔ေရးထားတာေတြက မွန္ခ်င္မွမွန္လိမ့္မည္။ တုန္႔ျပန္ေရးသားေျဖရွင္းထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အမွားၾကာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္သြားမည္။

  2.  တဖက္သက္ ဘက္လိုက္ ေရးသား ေျပာဆိုမႈမ်ားကို မတုန္႔ျပန္ျခင္း (သို႔) လစ္လ်ဴရႈျခင္း (သို႔) ၾကားေနျခင္း သည္  တဖက္သက္ ဘက္လိုက္ ေျပာဆိုေရးသားမႈကို အားေပး ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

  3.  ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္ေသး.. ဟု ထင္ကာ ပါးစပ္ပိတ္ မေနပါနွင့္။ ဖတ္ပါ။ ေျပာပါ။ ေထာက္ျပပါ၊ ေဆြးေႏြးပါ။ ေရးသားပါ။ 

  4. ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ ဟု သေဘာထားပါ.. ကိုယ့္ အလွည့္ ေရာက္လ်ွင္လည္း မည္သူမွ ဆိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။..။ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com