အလင္းကဲ႔သို႔ လွ်င္ျမန္မႈ၊ LHC ႏွင္႔ ကမာၻႀကီး အဆံုးသပ္ျခင္း  

Posted by SLIP in


အလင္း၏ အလွ်င္ သည္ တစ္စကၠန္႔ တြင္ ၂၉၉၇၉၂၄၅၈ မီတာ ရွိၿပီး အလွ်င္တကာ႔ အလွ်င္ထဲ တြင္ အျမန္ဆံုးျဖစ္ ဟူ၍လည္း က်ေနာ္တို႔အားလံုး သိရွိခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။

အလားတူ အရာဝတၳဳတိုင္းကို ေသးငယ္ေသာ particals မ်ားျဖင္႔တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထိုေသးငယ္ေသာ အမႈန္ထဲတြင္ atom ေလးမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို atoms ထဲတြင္ nucleus ပါဝင္ၿပီးထို nucleus အား electron မွာ သူႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ပက္လမ္းအတိုင္း လွည္႔ပတ္ေနေၾကာင္းကို အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္တြင္ က်ေနာ္တို႔ သင္ၾကားခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ထို proton ေလး မ်ား၏ အလွ်င္သည္ ေန၏ အလွ်င္ႏွင္႔ တန္းတူ ေရြ႕လွ်ားေနသည္ဆိုပါဆို႔……။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုး မည္သို႔ ျဖစ္သြားမည္နည္း ??။ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလံုး အဆံုးသပ္သြားပါလိမ္႔မည္။ ဗြီဒီယို ဖိုင္ကိုၾကည္႔ပါ။
၎ကိစၥႏွင္႔ ပက္သက္ၿပီး ဥေရာပ အဏုျမဴသုေတသန အဖြဲ (French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) က Large Hadron Collider (LHC) ဟုေခၚေသာ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) သည္ Switzerland နိုင္ငံ Geneva ၿမိဳ႕ တြင္ တည္ရွိၿပီး နိဳင္ငံအသီးသီးမွ အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၁၁ ေယာက္ အမႈထမ္းလွ်က္ရွိသည္။ LHC သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ကမာၻေပၚတြင္ particle accelerators ႏွင္႔ ပက္သက္ၿပီး အျပည္႔စံု အေကာင္းမြန္ဆံုးး ရလဒ္ ႏွင္႔ နာက္ဆံုးရလဒ္ ျဖစ္သည္။

Proton မ်ား၏ေရြ႕လွ်ားမႈကို စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ေျမေအာက္တြင္ အရွည္ ၂၇ ကီလိုမီတာ၊ အဝန္း ၅၀ မီတာ မွ ၁၇၅ မီတာ က်ယ္ဝန္း ေသာ ဥမင္ လႈိဏ္ေခါင္းရွည္ႀကီးကို Switzerland နိုင္ငံႏွင္႔ France နိုင္ငံ ေအာက္တြင္ ဆက္သြယ္ တည္ေဆာက္ ၿပီး စမ္းသပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ႔ၾကသည္။ ပထမဆံုး accelerator ထဲသံုး အလြန္ေသးငယ္ေသာ မႈန္ေသးေသးေလး မ်ားကို ထည္႔ၿပီး negative charge မ်ားကို ဖယ္ရွားကာ positive charge (proton) မ်ားကို က်န္ရွိေစရမည္။ ထိုအမႈန္ေလးမ်ားသည္ ထိုသို႔ေရြ႕လွ်ားနိုင္ရန္အတြက္ Collider ေဘးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဆြဲအားႏွင္႔ သံလိုက္ဆြဲအားမ်ား ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ Collider အတြင္း အပူခ်ိန္မွာ ၂၇၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္သည္။ အမႈန္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျမင္႔မားေသာ ေလဟာနယ္ထဲတြင္ အစ ပထမတြင္ အလင္း အလွ်င္၏ ၉၉.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ တျဖည္းျဖည္းပိုျမန္လာၿပီး ၉၉.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိ လွ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လွ်ားသြားလာေတာ႔သည္။

ထို သုေသသနကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ တြင္ proton မႈန္ေလးမ်ားျဖင္႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စမ္းသပ္္ခဲ႔သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၉ တြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည္႔စြက္ ျပင္ဆင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၀၉ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ သုေတသန ျပဳနိုင္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၃ တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ သုေတသနျပဳရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေလ႔လာသူအခ်ိဳ႕က ၂၀၁၂ ကမာၻပ်က္မည္႔ သတင္းသည္ ဤကိစၥေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။


3D PhotosInspirational Buddha Quotes  

Posted by SLIP in

Greatest knowledge is God“Greatest knowledge is God” (ပညာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရား ျဖစ္သည္)။ ဤစာေၾကာင္းကို The Greatest ဟူေသာ post တြက္ က်ေနာ္ တစ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပခဲ႔ဖူးသည္။ မွန္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေထရဝါရ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အျမတ္ဆံုးေသာ၊ ပညာအရွိဆံုးေသာ၊ မည္သူမွ် တုႏိႈင္း၍ မရနိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ ဘုရားရွင္ သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေထရဝါရ ဗုဒၶဘာသာ တြင္ အျခား ဘာသာဝင္မ်ား၏ ေထာက္ျပမႈကို ခံရေလာက္ေအာင္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ ေသာ ေလာကနိယာမႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနသာ အခ်က္မ်ား၊ အလြန္အက်ဴးဖြဲ႔ဆိုထားသည္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္းပင္လွ်င္ သေဘာထာမ်ား ကြဲလြဲေလာက္ေအာင္ အယူအဆမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို စာဖတ္သူတို႔အေနျဖင္႔လည္း သတိထားမိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္က သာသနဝန္ထမ္း မဟုတ္သလို၊ သံဃာလည္းမဟုတ္သည္႔အတြက္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ႔သို႔ အတြင္းက်က် မသိပါ။ မေဝဖန္လိုပါ။ အားလံုးကိုလည္း ျပည္႔ျပည္႔ဝဝ လက္ခံထားျခင္းမရွိပါ။ အမွန္တကယ္ က်ေနာ္ ယံုၾကည္သက္ဝင္ ၾကည္ညိဳသည္မွာ ဗုဒၶဘုရား ရွင္သာ ျဖစ္ပါသည္။


ဗုဒၶဘုရားရွင္အေနျဖင္႔ မည္သို႔မည္ပံု အစြမ္းရွိခဲ႔သည္၊ အစြမ္းျပခဲ႔သည္၊ မည္သည္႔ ဘဝ မ်ားတြင္ မည္သို႔ မည္ပံု မေကာင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ႔သျဖင္႔ ဘဝေပါင္းမည္မွ် မည္သို႔ေပးဆပ္ခဲ႔ရသည္တို႔ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလံုး ဖတ္ဖူးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္နုိင္လား၊ မျဖစ္နုိင္လား၊ ယံုၾကည္လား မယံုၾကည္လား ဆိုသည္မွာ မိမိ ဆႏၵသေဘာအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာတာ တစ္ခုမွာ ဗုဒၶသည္ သာမန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ယခု ဤ post ကို ဖတ္ေနေသာ စာဖတ္သူသည္ မည္သည္႔ ဘာသာဝင္မဆို ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ ဗုဒၶအေၾကာင္းကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဦး (သို႔) သံဃာ တစ္ပါးကို ေမးျမန္းပါက မူလ ထက္ ပိုသာေသာ စကားလံုးမ်ားကို ရရွိနုိင္သည္။ “လူအေၾကာင္း ေပါင္းၾကည္႔မွ သိ” ဟူေသာ စကားကဲ႔သို႔ပင္ ပညာရည္ မနိမ္႔သူတစ္ေယာက္သည္ အျခား တစ္စံုတစ္ေယာက္အေၾကာင္း သိလိုပါက ထိုသူႏွင္႔ စကားေျပာၾကည္႔၊ ထိုသူေျပာေသာ စကားကို နားေထာင္ၾကည္႔ယံုျဖင္႔ ထုိပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္း အျပည္႔အဝ သိၾကသည္။ ယခုေလာေလာဆည္ ဗုဒၶႏွင္႔ စကားေျပာဆို၍ မရနုိင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶျမြတ္ၾကားခဲ႔ေသာ စကားမ်ားကို ေအာက္တြင္ ဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္။ ဖတ္ၿပီးပါက စာဖတ္သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ပိုေသာ အရာအခ်ိဳ႕ က်န္ခဲ႔မည္လိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အျခား ပံုျပင္မ်ားကို လက္မခံဘူး ဆိုရင္ေတာင္ အထက္တြင္ က်ေနာ္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ပညာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရား ျဖစ္သည္ ဟူေသာစကား ကို စာဖတ္သူ အေနျဖင္႔ အျပည္႔အဝ လက္ခံနုိင္ပါလိမ္႔မည္။


Words of the buddha 1. A dog is not considered a good dog because he is a good barker. A man is not considered a good man because he is a good talker. 2. A family is a place where minds come in contact with one another. If these minds love one another the home will be as beautiful as a flower garden. But if these minds get out of harmony with one another it is like a storm that plays havoc with the garden. 3. A good friend who points out mistakes and imperfections and rebukes evil is to be respected as if he reveals a secret of hidden treasure. 4. A wise man, recognizing that the world is but an illusion, does not act as if it is real, so he escapes the suffering. 5. A jug fills drop by drop. 6. All that we are is the result of what we have thought. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him. 7. All things appear and disappear because of the concurrence of causes and conditions. Nothing ever exists entirely alone; everything is in relation to everything else. 8. All wrong-doing arises because of mind. If mind is transformed can wrong-doing remain? 9. Ambition is like love, impatient both of delays and rivals. 10. An idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea. 11. An insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast; a wild beast may wound your body, but an evil friend will wound your mind. 12. Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense. 13. Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace. 14. Chaos is inherent in all compounded things. Strive on with diligence. 15. Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it. 16. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. 17. Do not overrate what you have received, nor envy others. He who envies others does not obtain peace of mind. 18. Do not speak harshly to any one; those who are spoken to will answer thee in the same way. Angry speech is painful: blows for blows will touch thee. 19. Endurance is one of the most difficult disciplines, but it is to the one who endures that the final victory comes. 20. Ennui has made more gamblers than avarice, more drunkards than thirst, and perhaps as many suicides as despair. 21. Even death is not to be feared by one who has lived wisely. 22. Every human being is the author of his own health or disease. 23. Friendship is the only cure for hatred, the only guarantee of peace. 24. Good men and bad men differ radically. Bad men never appreciate kindness shown them, but wise men appreciate and are grateful. Wise men try to express their appreciation and gratitude by some return of kindness, not only to their benefactor, but to everyone else. 25. Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule. 26. Have compassion for all beings, rich and poor alike; each has their suffering. Some suffer too much, others too little. 27. He is able who thinks he is able. 28. He who experiences the unity of life sees his own Self in all beings, and all beings in his own Self, and looks on everything with an impartial eye. 29. He who loves 50 people has 50 woes; he who loves no one has no woes. 30. Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com