ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး (၁၀) ခ်က္  

Posted by Admin in
၁။ သိလိုစိတ္ ျပင္းျပမွု (Curiosity) 

 ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မိမိလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မဲ႕ အရာမွန္သမွ်ကို သိလိုစိတ္ ျပင္းျပမွု ရွိတာကို ျပရမယ္။ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္း အ၀န္းအ၀ိုင္း အတြင္းမွာရွိေနတဲ႕ ဟုတ္ပါ႕၊မွန္ပါ႕ ေျပာေနတဲ႕ အုပ္စုရဲ႕ အျပင္ဘက္က လူေတြ ေျပာတာကို နားေထာင္ရမယ္။ ကမာၻၾကီးက ၾကီးမားျပီး ရွုပ္ေထြးတဲ႕ ေန၇ာတစ္ခု ျဖစ္ေနတဲ႕အတြက္ အက်ိဳး ရွိေစမယ္႕ စာအုပ္ စာတမ္းေတြကို သိလိုစိတ္ ျပင္းျပတဲ႕စိ္တ္နဲ႕ ဖတ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အညႊန္းစာသားအရ Good leaders are good listeners လို႕ ေခၚၾကတယ္။ အကယ္၍ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနနဲ႕ သူေနထိုင္ေနရတဲ႕ ေအးခ်မ္းတဲ႕ ေနရာရဲ႕ျပင္ပကို မတူညီတဲ႕ အေတြးေတြ နားေထာင္ႏိုင္ဖို႕ ေလွ်ာက္လွမ္း သြားလာျပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ မရွိရင္ လန္းလန္းဆန္းဆန္း မရွိဘဲ ၾကီးထြားေနရတာနဲ႕ တူေနမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုတယ္။ အဲဒီ ေခါင္းေဆာင္က လူအမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မွု မရခဲ႕ရင္ သူလုပ္ေဆာင္မွုေတြ မွန္တယ္ ဆိုတာကို သူကိုယ္တိုင္ သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ႕ဘူးလို႕ ဆိုတယ္။ လူေတြ ေျပာတာကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႕ အရည္အခ်င္း မရွိတာက စိတ္ၾကီး၀င္မွု ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒါက အရာရာ သူသိတယ္ ဆိုတဲ႕ အတၱစိတ္ (Ego)ကေန စိတ္ၾကီး၀င္မွု (Arrogance)ျဖစ္ျပီး ဘာကိုမွ ဂရုမစိုက္ေတာ႕တာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေရာက္ရွိမဲ႕ ေနရာက ဆံုးရွံုးမွု (failure)ပဲ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုတယ္။ 


 A leader has to show CURIOSITY. He has to listen to people outside of the "Yes, sir" crowd in his inner circle. He has to read voraciously, because the world is a big, complicated place. George W. Bush brags about never reading a newspaper. "I just scan the headlines," he says. Am I hearing this right? He's the President of the United States and he never reads a newspaper? Thomas Jefferson once said, "Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate for a moment to prefer the latter." Bush disagrees. As long as he gets his daily hour in the gym, with Fox News piped through the sound system, he's ready to go. If a leader never steps outside his comfort zone to hear different ideas, he grows stale.


 If he doesn't put his beliefs to the test, how does he know he's right? The inability to listen is a form of arrogance. It means either you think you already know it all, or you just don't care. Before the 2006 election, George Bush made a big point of saying he didn't listen to the polls. Yeah, that's what they all say when the polls stink. But maybe he should have listened, because 70 percent of the people were saying he was on the wrong track. It took a "thumping" on election day to wake him up, but even then you got the feeling he wasn't listening so much as he was calculating how to do a better job of convincing everyone he was right.


  ၂။ ဆန္းသစ္မွု (Creativity)

ေခါင္းေဆာင္က မိမိဒံုရင္း ေနရာကေနထြက္ျပီး မတူညီဘဲ ကြဲျပားမွုတစ္ခုခု ဘာေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ၾကိဳးစားရွာေဖြလိုစိတ္ ရွိရမွာျဖစ္တယ္။ မိမိေနရာ ျပင္ပကိုထြက္ျပီး ေတြးေတာမွုုေတြ ရွိရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္မွု ဆိုတာက ေျပာင္းလဲမွုကို စီမံခန္႕ခြဲတာျဖစ္လို႕ သင္က ကုမၸဏီ တစ္ခုခုကို ဦးေဆာင္ေနရတာ ျဖစ္ေစ၊ ႏို္င္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနရတာ ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲမွုေတြ အားလံုးကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရမယ္။ အရာရာက ေျပာင္းလဲေနတာ ျဖစ္လို႕ ဆန္းသစ္တဲ႕ ရွာေဖြမွုေတြရွိရမယ္။ ရွိေနတဲ႕ အေျခအေန ကေန ေျပာင္းလဲမႈ.နဲ.လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ (သို.) တိုးတက္ေအာင ္္လုပ္ရမယ္။


A leader has to be CREATIVE, go out on a limb, be willing to try something different. You know, think outside the box. George Bush prides himself on never changing, even as the world around him is spinning out of control. God forbid someone should accuse him of flip-flopping. There's a disturbingly messianic fervor to his certainty. Senator Joe Biden recalled a conversation he had with Bush a few months after our troops marched into Baghdad. Joe was in the Oval Office outlining his concerns to the President—the explosive mix of Shiite and Sunni, the disbanded Iraqi army, the problems securing the oil fields. "The President was serene," Joe recalled. "He told me he was sure that we were on the right course and that all would be well. 'Mr. President,' I finally said, 'how can you be so sure when you don't yet know all the facts?'" Bush then reached over and put a steadying hand on Joe's shoulder. "My instincts," he said. "My instincts." Joe was flabbergasted. He told Bush, "Mr. President, your instincts aren't good enough." Joe Biden sure didn't think the matter was settled. And, as we all know now, it wasn't.

Leadership is all about managing change—whether you're leading a company or leading a country. Things change, and you get creative. You adapt. Maybe Bush was absent the day they covered that at Harvard Business School.


၃။ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွု (Communication)

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ.ေတြ အျမဲ ျပဳလုပ္ေနဖို. လိုအပ္တယ္ ။  ပါးစပ္ကေန ေျပာေနရံု သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ တကယ္႕ အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ျပီး အမွန္ေျပာဆိုတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မွုကို အမွန္ေျပာဆိုတာနဲ႕ အစျပဳရမယ္။ နာၾကည္း ဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အမွန္ကို ေျပာဆိုရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မွု ေကာင္းေတြ (Leaders are good communicators) လို႕လည္း ဆိုၾကတာ ျဖစ္တယ္။


A leader has to COMMUNICATE. I'm not talking about running off at the mouth or spouting sound bites. I'm talking about facing reality and telling the truth. Nobody in the current administration seems to know how to talk straight anymore. Instead, they spend most of their time trying to convince us that things are not really as bad as they seem. I don't know if it's denial or dishonesty, but it can start to drive you crazy after a while. Communication has to start with telling the truth, even when it's painful. The war in Iraq has been, among other things, a grand failure of communication. Bush is like the boy who didn't cry wolf when the wolf was at the door. After years of being told that all is well, even as the casualties and chaos mount, we've stopped listening to him.

 ၄။ အက်င္႕စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ (Character)

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က အက်င္႕စာရိတၱ ေကာင္းသူ ျဖစ္ရမယ္။ အမွား၊ အမွန္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားျပီး မွန္တာကို လုပ္ရဲရမယ္။ တကယ္လို႕ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်င္႕စာရိတၱကို စမ္းသပ္ခ်င္ရင္ သူ႕ကို အာဏာေပးၾကည္႕ လိုက္ပါလို႕ အီဗရာဟင္လင္ကြန္းက ဆိုခဲ႕တယ္။


 A leader has to be a person of CHARACTER. That means knowing the difference between right and wrong and having the guts to do the right thing. Abraham Lincoln once said, "If you want to test a man's character, give him power." George Bush has a lot of power. What does it say about his character? Bush has shown a willingness to take bold action on the world stage because he has the power, but he shows little regard for the grievous consequences. He has sent our troops (not to mention hundreds of thousands of innocent Iraqi citizens) to their deaths—for what? To build our oil reserves? To avenge his daddy because Saddam Hussein once tried to have him killed? To show his daddy he's tougher? The motivations behind the war in Iraq are questionable, and the execution of the war has been a disaster. A man of character does not ask a single soldier to die for a failed policy.


၅။ သတၱိရွိမွု (Courage)

ေခါင္းေဆာင္မွာ သတၱိရွိရမယ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနသူေတြ အၾကားမွာ ေထာင္ေထာင္ေထာင္ေထာင္ သြားျပတာက သတၱိရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္း ေျပာတာကလည္း သတၱိရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ သတၱိရွိတယ္ ဆိုတာက ေတြ.ဆံု ညိႈႏိႈင္း စကား၀ိုင္းမွာထိုင္ျပီး ကတိက၀တ္ ထားရွိစကား ေျပာဆိုႏိုင္မွု ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုတယ္။


A leader must have COURAGE. I'm talking about balls. (That even goes for female leaders.) Swagger isn't courage. Tough talk isn't courage. George Bush comes from a blue-blooded Connecticut family, but he likes to talk like a cowboy. You know, My gun is bigger than your gun. Courage in the twenty-first century doesn't mean posturing and bravado. Courage is a commitment to sit down at the negotiating table and talk.

If you're a politician, courage means taking a position even when you know it will cost you votes. Bush can't even make a public appearance unless the audience has been handpicked and sanitized. He did a series of so-called town hall meetings last year, in auditoriums packed with his most devoted fans. The questions were all softballs.


၆။ လုပ္ခ်င္ ကိုင္ခ်င္ စိတ္ ျပင္းျပမႈ. (Conviction)

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို. မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ စိတ္ဓါတ္ ခြန္အား ရိွရပါမယ္ ။ ျပင္းျပ ထက္သန္တဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈ. လည္း ရိွဖို.လိုပါတယ္ ။ လိုအပ္ရင္ မိမိ အနားယူရမယ့္ အခ်ိန္မွာေတာင္ အလုပ္လုပ္နုိင္ရပါမယ္ ။ 

To be a leader you've got to have CONVICTION—a fire in your belly. You've got to have passion. You've got to really want to get something done. How do you measure fire in the belly? Bush has set the all-time record for number of vacation days taken by a U.S. President—four hundred and counting. He'd rather clear brush on his ranch than immerse himself in the business of governing. He even told an interviewer that the high point of his presidency so far was catching a seven-and-a-half-pound perch in his hand-stocked lake.

It's no better on Capitol Hill. Congress was in session only ninety-seven days in 2006. That's eleven days less than the record set in 1948, when President Harry Truman coined the term do-nothing Congress. Most people would expect to be fired if they worked so little and had nothing to show for it. But Congress managed to find the time to vote itself a raise. Now, that's not leadership.


၇။ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားႏိုင္မွု (Charisma)

လူအမ်ားရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားႏိုင္ေစမွုက လူေတြကို သင္႕ေနာက္ကေန လိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ႕ အရည္အေသြး ျဖစ္တယ္။ လူေတြကို စိတ္အားထက္သန္မွု ရွိေစတဲ႕ အရည္အခ်င္း ျဖစ္တယ္။ လူေတြက သူ႕ကို ယံုၾကည္တဲ႕အတြက္ သူ႕ေနာက္ကေန လိုက္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။


 A leader should have CHARISMA. I'm not talking about being flashy. Charisma is the quality that makes people want to follow you. It's the ability to inspire. People follow a leader because they trust him. That's my definition of charisma. Maybe George Bush is a great guy to hang out with at a barbecue or a ball game. But put him at a global summit where the future of our planet is at stake, and he doesn't look very presidential. Those frat-boy pranks and the kidding around he enjoys so much don't go over that well with world leaders. Just ask German Chancellor Angela Merkel, who received an unwelcome shoulder massage from our President at a G-8 Summit. When he came up behind her and started squeezing, I thought she was going to go right through the roof.


၈။ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမွု (Competent)

ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွာ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာမွုရွိရမယ္။ မိမိလုပ္ေနတဲ႕လုပ္ငန္းေတြနဲ႕ ဆက္စပ္တာေတြ အားလံဳးကို သိေနရမယ္။ ပိုအေရးၾကီးတာက သင္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ၀န္းက်င္မွာရွိေနတဲ႕ သူေတြကလည္း သူတို႕ ဘာေတြ လုပ္ေနတာလည္းဆိုတာ သိေနတဲ႕ လူေတြ ျဖစ္ဖို႕လိုတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က ျပသာနာ ေျဖရွင္းႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ဖို႕ လိုတယ္။


A leader has to be COMPETENT. That seems obvious, doesn't it? You've got to know what you're doing. More important than that, you've got to surround yourself with people who know what they're doing. Bush brags about being our first MBA President. Does that make him competent? Well, let's see. Thanks to our first MBA President, we've got the largest deficit in history, Social Security is on life support, and we've run up a half-a-trillion-dollar price tag (so far) in Iraq. And that's just for starters. A leader has to be a problem solver, and the biggest problems we face as a nation seem to be on the back burner.

၉။ လက္ေတြ႕က်က် ေတြးေတာတတ္မွု (Common Sense)

အကယ္၍ သင္႕မွာ လက္ေတြ႕က်က် ေတြးေတာတတ္မွု မရွိရင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ဆိုတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က ခိုင္မာတဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ရွိရမယ္။ ၾကီးမားတဲ႕ အျပံဳးပိုင္ရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမယ္။ ဆုတ္စရာရွိရင္ ညင္ညင္သာသာ ဆုတ္တတ္ရမယ္။ လုပ္စရာရွိရင္ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ လုပ္တတ္ရမယ္။ အကယ္၍ သင္က လူသားဆန္တဲ႕ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႕ သင္႕ရဲ႕ ေၾကာင္းက်ိဳး ခိုင္လံုေစမွုနဲ႕ လက္ေတြ႕က်က် ေတြးတတ္မွု လိုအပ္တယ္။


You can't be a leader if you don't have COMMON SENSE. I call this Charlie Beacham's rule. When I was a young guy just starting out in the car business, one of my first jobs was as Ford's zone manager in Wilkes-Barre, Pennsylvania. My boss was a guy named Charlie Beacham, who was the East Coast regional manager. Charlie was a big Southerner, with a warm drawl, a huge smile, and a core of steel. Charlie used to tell me, "Remember, Lee, the only thing you've got going for you as a human being is your ability to reason and your common sense. If you don't know a dip of horseshit from a dip of vanilla ice cream, you'll never make it." George Bush doesn't have common sense. He just has a lot of sound bites. You know—Mr.they'll-welcome-us-as-liberators-no-child-left-behind-heck-of-a-job Brownie-mission-accomplished Bush. 

၁၀။ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲကေန ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မွု (Crisis)
 

မည္သူမွ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ. ေမြးဖြားလာတာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ဖန္တီး ျဖစ္ေပၚလာတာပါ ။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အက်ဥ္းအက်ပ္ ကာလအတြင္းမွာ ပံုသြင္း ခံရသူနဲ႕ လမ္းထြင္ႏိုင္သူ ျဖစ္တယ္။ ခံုေပၚမွာ ေျခေထာက္တင္ျပီး စာေတြ႕ေတြ ေျပာရတာက လြယ္ကူေပမဲ႕ လက္ေတြ႕မွာ ျဖစ္လာတဲ႕ အခက္အခဲေတြ ၊ အက်ဥ္းအက်ပ္ ျဖစ္မွုေတြကေန ေအာင္ျမင္ေအာင္ လမ္းထြင္ႏိုင္သူ ျဖစ္မွသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ကံတရား ထက္ တကယ့္ ျဖစ္ရပ္ေတြ ေပၚ အေျခခံျပီး အခက္ အခဲ ဒုကၡေတြ.တိုင္း ျပည္သူေတြနဲ. ထပ္တူခံစား ၊ ျပည္သူေတြအတြက္  စိတ္ခ် လံုျခံဳမႈ.ကို ေပးစြမ္းနိုင္သူျဖစ္ရမယ္ ။

 The Biggest C is Crisis Leaders are made, not born. Leadership is forged in times of crisis. It's easy to sit there with your feet up on the desk and talk theory. Or send someone else's kids off to war when you've never seen a battlefield yourself. It's another thing to lead when your world comes tumbling down. On September 11, 2001, we needed a strong leader more than any other time in our history. We needed a steady hand to guide us out of the ashes. Where was George Bush? He was reading a story about a pet goat to kids in Florida when he heard about the attacks. He kept sitting there for twenty minutes with a baffled look on his face. It's all on tape. You can see it for yourself. Then, instead of taking the quickest route back to Washington and immediately going on the air to reassure the panicked people of this country, he decided it wasn't safe to return to the White House. He basically went into hiding for the day, and he told Vice President Dick Cheney to stay put in his bunker. We were all frozen in front of our TVs, scared out of our wits, waiting for our leaders to tell us that we were going to be okay, and there was nobody home. It took Bush a couple of days to get his bearings and devise the right photo op at Ground Zero. That was George Bush's moment of truth, and he was paralyzed. And what did he do when he'd regained his composure? He led us down the road to Iraq, a road his own father had considered disastrous when he was President. But Bush didn't listen to Daddy. He listened to a higher father. He prides himself on being faith based, not reality based. If that doesn't scare the crap out of you,I don't know what will.


(ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

0 comments

Post a Comment

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com