စိမ္းလန္းေျမ ပရဟိတ စာသင္ေက်ာင္း  

Posted by Admin in , ,


စိမ္းလန္းေျမ ပရဟိတ အခမဲ့စာသင္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္၏ ပထမဆံုးေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မိတၳီလာ၊ သာစည္၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း အေယာက္ (၂၀)အား ေရြးခ်ယ္ေခၚယူ၍ ဆယ္တန္းတစ္ႏွစ္လံုးစာ အတြက္
တာဝန္ယူေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕စီစဥ္ထားရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားမႈ၌ ဖိဖိစီးစီး၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိေစေရးအတြက္ စိမ္းလန္းေျမ ပရဟိတအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်ာင္းသားေဆာင္စီစဥ္ျပီး ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစား ေလ့က်င့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ Section ခ်ိန္တြင္ နီးစပ္ရာ (၁၀)တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကား ေပးသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ထိုက့ဲသို႕ေက်ာင္းသားေဆာင္ စီစဥ္ရာတြင္ မိထီၳလာစက္မႈဇုန္အနီးမွ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဆာင္ဝင္းတစ္ခုကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္၅၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားရိျွပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေဆာင္ဝင္းအတြင္းရွိ အေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ စသည္တို႕တြင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္ ေနပါသျဖင့္ ျပဳျပင္ ႏိုင္ရန္ တစ္ဦးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္း ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ပါဝင္ ႏိုင္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...။

ကနဦး ပါဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား .....

ေျမဖို႕ရန္
ေျမသယ္ကားတစ္စီး = ၁၅၀၀၀ က်ပ္
(ခန္႕မွန္း ေျမသယ္ကား ၅ စီး စာခန္႕ ေျမဖို႕ရန္ လိုအပ္ပါသည္။)

အေဆာက္အဦ ျပဳျပင္ရန္
ထရံတစ္ခ်ပ္ (ေဒသေပါက္ေစ်း) = ၇၅၀၀ က်ပ္
(ခန္႕မွန္း ထရံ ၁၀ ခ်ပ္ခန္႕ လိုအပ္ပါသည္။)

လူေနရန္
သစ္သားကုတင္တစ္လံုး = ၂၅၀၀၀ က်ပ္
(ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂၀စာ ကုတင္ ၂၀ လံုး လိုအပ္ပါသည္။)

စာသင္ရန္
စာသင္ခံု အရွည္တစ္စံု = ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (၆ စံု လိုအပ္ပါသည္။)
စားပြဲခံု ၁ လံုး ႏွင့္ ထိုင္ခံု ၄ လံုး = ၃၀၀၀၀ က်ပ္

လစဥ္ ပါဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ ပညာသင္ႏွစ္
တႏွစ္လံုး အတြင္းမွာ တစ္လလွ်င္ ပညာသင္စရိတ္ ပရဟိတ အလွဴေငြ
၃၀၀၀၀ က်ပ္
( အလွဴရွင္ေနရာ ၂၀ ေနရာ လိုအပ္ပါသည္။)

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အစစအရာရာ ျပီးျပည့္စုံစြာန႔ဲ ပညာေရး တစ္ခုတည္းမွာပဲ အာရံုစိုက္သင္ၾကားႏိုင္ၾကဖို႔ အတြက္ လိုအပ္သမွ် စားစရိတ္ စသျဖင္႔ လိုအပ္တ့ဲ အရာမွန္သမွ် အတြက္ ကုန္က်ခံသုံးစြဲရန္
တစ္လလွ်င္ အလွဴေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္
(အလွဴရွင္ေနရာ ၂၀ ေနရာ လိုအပ္ပါသည္။)

စိမ္းလန္းေျမ ပရဟိတအဖြဲ႔သို႔ ဝင္ေရာက္လိုပါက
ဆက္သြယ္လွဴတန္းလိုပါကအေတြးမွတ္စုမ်ား (၂၈)  

Posted by Admin in , ,


 1. လူသည္ နုိင္ငံေရး သတၱဝါျဖစ္သည္။
  Human is political animal. (Aristotle)


 2. ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဒႆနိကမ်ား ေနရာတြင္ နိုင္ငံေရးမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာ ယူလာသည့့္ ကမာၻႀကီးထဲ၌ ေနထိုင္ေနၾကသည္။
  We live in a world in which politics has replaced philosophy. (Martin L. Gross, A Call for Revolution, 1993)


 3. နိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ ေသြးေျမက်ျခင္း မရိွသည့္ စစ္ပဲြတစ္ပဲြျဖစ္ၿပီး။ စစ္ပဲြ ဆိုသည္မွာ ေသြးထြက္သံယို မႈမ်ား ျပည့္ေနေသာ နုိင္ငံေရး ျဖစ္သည္။
  Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed. (Mao Zedong)


 4. နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ စစ္ပဲြမ်ားကဲ့သို႔ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းသလို အႏၱရာယ္လဲ ႀကီးေပသည္။ စစ္ပဲြတြင္ တႀကိမ္သာ အသတ္ခံရနိုင္ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္အသတ္ခံရနိုင္သည္။
  Politics are almost as exciting as war, and quite as dangerous. In war you can only be killed once, but in politics many times. (Winston Churchill)


 5. ကြ်န္ုပ္တို႔ အစိုးရမ်ားကိို အရာအားလံုးလုပ္ဖို႔ မေစာင့္သင့္ေပ။ ကမာၻတဝွမ္းလံုး အင္တာနက္ေခတ္ ေရာက္ေနခ်ိန္၌ အစိုးရတိုင္းက သဘာဝအရကို ေႏွးေကြးလာေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔၏ အဆင့္တုိင္း၊ ေျခလွမ္းတုိင္းအတြက္ နိုင္ငံေရးေထာက္ပံ့မႈ႕မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
  We cannot wait for governments to do it all. Globalization operates on Internet time. Governments tend to be slow moving by nature, because they have to build political support for every step. (Kofi Annan)


 6. တရား၀င္ေျပာေရးဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူအား မည္သူမွ် မယံုၾကေပ။ သို႔ေသာ္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုဆိုလွ်င္ေတာ့ လူတိုင္းယံုတတ္ၾက၏။ (ရြန္နက္ဆင္း)


 7. နုိင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္ အပန္းေျဖရန္ အခ်ိန္မရိွပါ။ ၎တို႔သည္ အၿမဲတမ္း နိုင္ငံေရး ဘဝ၊ အာဏာ၊ ဂုဏ္အရိွန္အဝါ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး တခုခုုကို ရည္ရြယ္ေနၾကသည္။
  Politicians also have no leisure, because they are always aiming at something beyond political life itself, power and glory, or happiness. (Aristotle)


 8. နိုင္ငံေရးသမား ကို ကေလးအႏီွးမ်ားကဲ့သို႔ မၾကာခဏ လဲေပးသင့္သည္။
  Politicians and diapers should be changed frequently and all for the same reason. (José Maria de Eça de Queiroz, translated from Portuguese)


 9. ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ကို မဲေပးခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔သူမ်ိဳးသည္ မည္သည့္အခါမွ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံသူ မဟုတ္ေပ။
  We'd all like to vote for the best man, but he's never a candidate. (Frank McKinney "Kin" Hubbard)


 10. နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ နွစ္ဖက္စလံုးကို အကာကြယ္ေပးဖို႔ အာမခံေပးရင္းျဖင့္ လူဆင္းရဲတို႔ ထံမွ မဲရယူျခင္းႏွင့္ လူခ်မ္းသာမ်ားထံမွ ကမ္းပိန္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူျခင္း ဆုိသည့္ နူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ အနုပညာ တစ္မိ်ဳးျဖစ္သည္။
  Politics is the gentle art of getting votes from the poor and campaign funds from the rich, by promising to protect each from the other. (Oscar Ameringer)


 11. ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာေနရာတိုင္းမွာ အတူတူပဲ။ သူတို႔ဟာ ျမစ္မရွိတဲ့ေနရာမွာတံတားေဆာက္ေပးဖို႔ ကတိျပဳတတ္ၾကတယ္။
  Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where they is no river. (Nikita Khrushchev)


 12. ငါတို႔ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားစြာ ရိွၾကတယ္။ ခက္တာက ငါတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ပံုအပ္ဖို႔ လူေကာင္းေတြ နည္းေနတာပဲ။
  We have plenty of Confidence in this country, but we are a little short of good men to place our Confidence in. (Will Rogers)


 13. နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အမွား၊ အမွန္ ဆိုတာ ထက္ လက္ဝဲ၊ လက္ယာ ဝါဒ မ်ားနဲ႔ ပိုဆက္ႏြယ္ေနသလိုပါပဲ။
  Politics, it seems to me, for years, or all too long, has been concerned with right or left instead of right or wrong. (Richard Armour)


 14. လူအခ်ိဳ႕သည္ ယင္းတို႔ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားအတြက္ ပါတီကို ျပင္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕မွာ ပါတီအတြက္ ယင္းတို႔ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ၾက၏။
  Some men change their party for the sake of their principles; others their principles for the sake of their party. (Winston Churchill)


 15. လူတစ္ေယာက္အား အရိွန္အဝါႀကီးမားေစသည့္ အရည္အေသြး (အရည္အခ်င္း) ဆိုသည္မွာ ထို အရိွန္အဝါ ရဖို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အရာမဟုတ္ပါ။ ထို အရိွန္အဝါအား မည္သို႔ အကိ်ဳးရိွရိွ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာျဖင့္ သံုးစဲြျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
  The qualities that get a man into power are not those that lead him, once established, to use power wisely. (Lyman Bryson)


 16. သင့္ရဲ့ မိသားစု ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ အေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းေကာက္ဖို ပိုက္ဆံကုန္မခံပါႏွင့္။ နုိင္ငံေရးသာ လုပ္လိုက္ပါ။ သင့္ၿပိဳင္ဖက္မ်ားက သင့္အတြက္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
  Why pay money to have your family tree traced; go into politics and your opponents will do it for you. (Author Unknown)


 17. နိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွာ အမိ်ဳးသမီး နုိင္ငံေရးသမားေတြ နည္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူတို႔အတြက္ မ်က္နွာ နွစ္မ်က္နွာကို မိတ္ကပ္လိမ္းဖို႔ ဒုကၡေရာက္လို႔ပဲ။
  The reason there are so few female politicians is that it is too much trouble to put makeup on two faces. (Maureen Murphy)


 18. နိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္အား ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေသာ့ေပးလိုက္ျခင္းထက္ ေသာ့ခေလာက္ လဲ လိုက္ျခင္းက ပိုေကာင္း၏။
  Instead of giving a politician the keys to the city, it might be better to change the locks. (Doug Larson)


 19. လူလတ္တန္းစား အမ်ားစု ပါဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နိုင္ငံေရးမွသာလွ်င္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ နိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။
  The most perfect political community is one in which the middle class is in control, and outnumbers both of the other classes. (Aristotle)


 20. သာမန္ နိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးသည္ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ စဥ္းစား၏။ အေတြ႔အႀကံဳရိွသည့္ ဝါရင့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ေနာင္မိ်ဳးဆက္အတြက္ စဥ္းစားသည္။
  A politician thinks of the next election; a statesman thinks of the next generation. (James Freeman Clarke, Sermon)


 21. ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ သင္ သေဘာမက်မႈ၊ စိတ္တိုင္းမက်မႈ အနည္းဆံုးေသာ သူကို မဲေပးခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
  Democracy is being allowed to vote for the candidate you dislike least. (Robert Byrne)


 22. သင့္တုိင္းျပည္က သင့္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးနုိင္လဲ မေမးပါနဲ႔၊ သင့္တိုင္းျပည္အတြက္ သင္ ဘာလုပ္ေပးနုိင္လဲ အရင္ေျဖပါ။
  Ask not what your country can do for you. (John F Kennedy)ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com