နိုင္ငံေရး၊ နုိင္ငံတကာေရးရာ ႏွင့္ ယေန႔ တပ္မေတာ္  

Posted by Admin in


"ယေန႔မွစၿပီး တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾကမယ့္ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ နုိင္ငံေတာ္တာဝန္ႏွင့္ တပ္မတာ္တာဝန္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။

ရဲေဘာ္တို႔ဟာ စစ္ေရးအျမင္တစ္ခုတည္းရွိေနရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး။ စစ္ေရးဆိုတာ နိုင္ငံေရးနွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ နိုင္ငံေရး ဆိုတာကလဲ စီးပြားေရးနွင့္ အျပန္အလွန္ မွီတည္လွ်က္ ရွိေနတယ္။

ယေန႔ဆင္ႏႊဲေနေသာ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားဟာ လက္နက္ကိုင္တုိက္ခိုက္တဲ့ စစ္ေရးသက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Multi Dimensional Warfare ဆိုတဲ့ ဘက္စံုစစ္ပြဲအသြင္ျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေနသကဲ့သို႔ စစ္ေရးမဟုတ္ေသာ စိမ့္ဝင္မႈမ်ားျဖင့္လည္း စိမ့္ဝင္တုိက္ခိုက္ေနတာကို ေတြ႔ျမင္လာရတယ္။

ဒါ႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ စစ္ေရးအျမင္သာမက နုိင္ငံေရးအျမင္၊ စီးပြားေရးအျမင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမင္ ႏွင့္ နုိင္ငံတကာေရးရာ အျမင္မ်ားျဖင့္ပါ ျပည့္စံုေနေအာင္ အၿမဲႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္တယ္။

အဲဒီလို ျပည့္စံုေနမွလည္း ေနာင္တစ္ေခတ္၏ ေအာင္စစ္သည္ဆိုသည့္ စစ္တကၠသိုလ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ နုိင္ငံေတာ္မွ အားထားရေသာ လက္ရံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။"

«တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ၀၉-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္»0 comments

Post a Comment

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

မာတိကာ

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com